4200+ hotels
Last-minute aanbiedingen
Populaire reisaanbieders
Veilig online boeken
Aanbiedingen
Goedkoop op reis
Luxe resorts
Exclusief genieten
Kindvriendelijk
Voor het hele gezin
Adults Only
Rust & ontspanning

Ongevallendekking reisverzekering

Wil je gebruik maken van ongevallendekking bij je reisverzekering? Dat is mogelijk, maar weet dan wel dat deze dekking standaard geen onderdeel uitmaakt van de reisverzekering en dat hier dus sprake is van een aanvullende dekking. Dit houdt dus in dat wanneer je de ongevallendekking aan je reisverzekering toevoegt er een lichte stijging in de premie plaats zal vinden. Hoeveel dit precies is zal van verzekeraar tot verzekeraar verschillen, maar houd in elk geval rekening met een paar euro per maand. Je zult bij alle verzekeraars die een reisverzekering aanbieden in staat worden gesteld om een ongevallendekking af te sluiten. Heb je een ongevallendekking afgesloten, dan is het zo dat er zal worden uitgekeerd wanneer er sprake is van overlijden tijdens de reis, maar ook blijvende invaliditeit en letsel zal voor een vergoeding in aanmerking komen.

Ongevallendekking en de vergoeding

Wat is dan precies die vergoeding die er geldt bij de ongevallendekking en is het wel de moeite waard om de ongevallendekking als aanvullende verzekering bij je reisverzekering af te sluiten. De vergoeding die de verzekeraar uitkeert hangt in eerste instantie natuurlijk af van wat er is gebeurd. Is er bijvoorbeeld sprake van overlijden, dan is de uitkering van de verzekeraar volledig en in de andere gevallen zal er worden gekeken door de verzekeraar naar de mate van letsel waar er sprake van is. De vergoedingen zijn bij iedere verzekeraar weer anders, dus om er achter te komen hoe hoog deze zijn zul je de voorwaarden moeten raadplegen die verzekeraars er op na houden.

Wanneer wordt er niet uitgekeerd?

Het kan ook zijn dat een verzekeraar niet uitkeert, terwijl je wel gewoon een ongevallendekking af hebt gesloten. Er zijn namelijk wel wat regels verbonden aan de ongevallendekking en de verzekeraar van je reisverzekering zal dan ook zeker niet in alle gevallen zomaar uit gaan keren. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld stellen dat er sprake is geweest van opzet of dat er bewust door de verzekerde onnodige risico’s zijn genomen die de kans op letsel hebben vergroot. Hoe vervelend het dan ook is, dan kan een verzekeraar dus besluiten om helemaal niets uit te keren.

Voor welke type vakanties is deze module extra relevant?

De module ongevallendekking in de reisverzekering is vooral belangrijk voor avontuurlijke of risicovolle reizen, waarbij de kans op ongevallen groter is. Voorbeelden van reizen waarbij deze dekking extra belangrijk kan zijn, zijn:

  1. Avontuurlijke sporten en activiteiten: Als je van plan bent om tijdens je reis deel te nemen aan activiteiten zoals bergbeklimmen, duiken, bungeejumpen, parachutespringen, skiën of snowboarden, kan een Ongevallendekking in je reisverzekering van groot belang zijn. Deze activiteiten brengen inherent een hoger risico met zich mee.
  2. Verre reizen: Als je van plan bent om naar verre landen te reizen waar medische voorzieningen minder toegankelijk zijn, is een Ongevallendekking essentieel. In geval van een ongeval en blijvend letsel kan deze dekking financiële ondersteuning bieden voor medische evacuatie of transport naar een geschikt ziekenhuis.
  3. Reizen naar conflictgebieden: Als je reist naar een gebied waar conflicten en politieke instabiliteit heersen, kan de Ongevallendekking extra belangrijk zijn. In geval van een ongeval kan medische hulp moeilijk toegankelijk zijn en kan deze dekking de kosten dekken van repatriëring of medische evacuatie.
  4. Langere reizen: Als je van plan bent om voor langere tijd te reizen, is de kans op een ongeval gedurende de reis groter. Een Ongevallendekking kan dan een extra vangnet bieden in geval van blijvend letsel of overlijden.

Wanneer heb ik de module ongevallen nodig?

De ongevallendekking in de reisverzekering biedt dekking voor onvoorziene ongevallen die zich voordoen tijdens je reis en die resulteren in blijvende invaliditeit of overlijden. Deze dekking is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden in het geval dat je letsel oploopt door een ongeval tijdens je reis en als gevolg daarvan blijvend letsel hebt of overlijdt. De ongevallendekking kan bijvoorbeeld dekking bieden voor medische kosten die verband houden met het ongeval, zoals ziekenhuisopname, medische behandeling en revalidatie. Bovendien kan het een uitkering bieden als je door het ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de ernst van het letsel of overlijden en kan verschillen per verzekeraar en polisvoorwaarden. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van de reisverzekering te controleren om te zien welke specifieke ongevallen wel of niet gedekt zijn, aangezien dit kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het plan dat je kiest.